Bierothek® Magazin

Bierothek® erbjuder grön kylfrakt

Bild: Individuell flaskplockning i Bierothek® kylförvaring

Bierothek GmbH skickar nu även kylda förpackningar från sitt centrala kyllager. Tilläggserbjudandet är tänkt att ge konsumenterna värmekänsliga ölspecialiteter av högsta möjliga kvalitet. När det gäller energianskaffning är Bierothek® beroende av grön el.

Bierothek® erbjuder nu även möjlighet till kylfrakt för beställningar via sin onlinebutik. Efter att Bambergs ölspecialhandlare nyligen flyttat in i ett nytt centralt kyllager i Bamberg, utgör denna utvidgning av sortimentet nu nästa steg i att behålla den längsta möjliga kylkedjan för den färska ölprodukten. "Särskilt för humleöl är det ett väsentligt kvalitetskriterium att ölet når kunden så färskt som möjligt", säger Bierothek®-grundaren Christian Klemenz och förklarar skälen till den nya investeringen.

"För att säkerställa kontinuerlig kylning under transport inkluderar vi livsmedelssäkra och återanvändbara kylförpackningar med försändelserna", säger e-handelschef Christoph Hohner och förklarar den tekniska proceduren. Auktoriserad representant Stefan Kafara tillägger: ”I hållbarhetsandan drivs vårt kyllager redan av 100 % förnybar energi från vattenkraft. Vi kompenserar också för de transportrelaterade CO2-utsläppen genom kompenserande åtgärder.” Dessutom ska taket på det 1 000 kvadratmeter stora kyllagret förses med ett solcellssystem inom en snar framtid. Bierothek® vill förena sitt löfte om kvalitet å ena sidan och ekologiskt ansvar å andra sidan.

09.April 2020
;