avtryck

avtryck


Bierothek® är en produkt från Bierothek GmbH. Bierothek® är ett registrerat ordmärke som tillhör Bierothek Group GmbH. I Österrike används varumärket under licens av Axel Kiesbye.

Enligt 5 § TMG

Bierothek Marketplace GmbH
Christian Klemenz
Vid spinneriet 3
96047 Bamberg

juridiskt dokument

Aktiebolag (GmbH)

Representerad av

Christian Klemenz, Maximilian Böhm

Kontakt

Telefon +49-951-3017-8389
E-post: info@bierothek.de

kanslirätt

Registrering i handelsregistret.
Registreringsrätt: Bambergs tingsrätt
Registreringsnummer: HRB 10463

mervärdesskatt

Omsättningsskatteidentifikationsnummer i enlighet med avsnitt 27 a i omsättningsskattelagen: DE346847446

Ansvarig person i den mening som avses i 18 § 2 st MStV:

Christian Klemenz, An der Spinnerei 3, 96047 Bamberg

Design/värd

ticktoo Systems GmbH
Kronacher Str. 41
96052 Bamberg
planeten jorden
https://ticktoo.com

Tvistlösning

Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för onlinetvistlösning (OS): https://ec.europa.eu/odr . Du hittar vår e-postadress i det juridiska meddelandet ovan. Vi är varken skyldiga eller villiga att delta i ett tvistlösningsförfarande inför en konsumentskiljenämnd.

varning

Ansvar för innehåll

Som tjänsteleverantör ansvarar vi för vårt eget innehåll på dessa sidor i enlighet med allmänna lagar i enlighet med 7 § stycke 1 TMG. Men enligt 8 till 10 §§ TMG är vi som tjänsteleverantör inte skyldiga att övervaka överförd eller lagrad information från tredje part eller att undersöka omständigheter som tyder på olaglig aktivitet. Skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information i enlighet med allmän lag förblir opåverkade. Ansvar i detta avseende är dock endast möjligt från tidpunkten för kännedom om en specifik lagöverträdelse. Om vi blir medvetna om motsvarande juridiska överträdelser kommer vi omedelbart att ta bort detta innehåll.

Ansvar för länkar

Vårt erbjudande innehåller länkar till externa tredjepartswebbplatser över vars innehåll vi inte har något inflytande över. Vi kan därför inte ta något ansvar för detta externa innehåll. Respektive leverantör eller operatör av sidorna är alltid ansvarig för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna kontrollerades för eventuella lagöverträdelser vid tidpunkten för länkningen. Olagligt innehåll var inte uppenbart vid tidpunkten för länkningen. Men permanent kontroll av innehållet på de länkade sidorna är orimligt utan konkreta bevis för en lagöverträdelse. Om vi blir medvetna om några lagöverträdelser kommer vi omedelbart att ta bort sådana länkar.

upphovsrätt

Innehållet och verken på dessa sidor som skapats av webbplatsens operatörer omfattas av tysk upphovsrättslagstiftning. Reproduktion, bearbetning, distribution och all form av utnyttjande utanför upphovsrättslagens gränser kräver skriftligt medgivande från respektive författare eller skapare. Nedladdningar och kopior av denna sida är endast tillåtna för privat, icke-kommersiellt bruk. Om innehållet på denna webbplats inte skapades av operatören, respekteras upphovsrätten för tredje part. Särskilt innehåll från tredje part markeras som sådant. Skulle du ändå bli medveten om ett upphovsrättsintrång ber vi dig att meddela oss detta. Om vi blir medvetna om några lagöverträdelser kommer vi omedelbart att ta bort sådant innehåll.

;