Ungdomsskydd

Ungdomsskydd

Vårt utbud av alkoholhaltiga drycker vänder sig uteslutande till personer som är myndiga. Vi kräver att alla kunder uppger sitt födelsedatum vid beställning. Genom att godkänna våra allmänna villkor före varje beställning bekräftar kunderna att de är myndiga när de beställer alkoholhaltiga drycker och försäkrar att de är över 18 år gamla. Vidare, vid beställning av alkoholhaltiga drycker, säkerställer kunderna att deras uppgifter om deras ålder, namn och adress är korrekta.

Kunden är vidare skyldig att se till att endast han själv eller vuxna personer som är bemyndigade av honom att ta emot leveransen accepterar leveransen av alkoholdrycker.

Bierothek® GmbH förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder så snart de får kännedom om en beställning som gjorts med hjälp av felaktig åldersinformation.

;