?ngerr?tt

Ångerrätt

Konsumenter har ångerrätt i enlighet med följande bestämmelser, varvid en konsument är varje fysisk person som sluter en juridisk transaktion för ändamål som inte till övervägande del kan hänföras till vare sig deras kommersiella eller oberoende yrkesverksamhet:

Ångerrätt

Du har rätt att säga upp detta avtal inom fjorton dagar utan att ange några skäl.

Ångerfristen är fjorton dagar från den dag då du eller en av dig utnämnd tredje part som inte är transportör tog det sista godset i besittning.

Med avvikelse från detta gäller, vid avtal om regelbunden leverans av varor under en bestämd tidsperiod, ångerfristen fjorton dagar från den dag då du eller en av dig utsedd tredje part som inte är transportör tillträdde den första varan eller har.

För att kunna utöva din ångerrätt måste du informera oss (Bierothek Marketplace GmbH, An der Spinnerei 3, 96047 Bamberg, Tyskland, Tel.: 0800243768435, E-post: info@bierothek.de) genom en tydlig deklaration (t.ex. med brevet skickat per post eller e-post) om ditt beslut att frånträda detta avtal. Du kan använda det bifogade avbokningsformuläret, även om detta inte är obligatoriskt.

Du kan också fylla i och skicka in provuppsägningsformuläret eller annan tydlig deklaration elektroniskt på vår webbplats Sample_Widerrufsformular.pdf . Om du använder detta alternativ kommer vi omedelbart att skicka dig en bekräftelse (t.ex. via e-post) på mottagandet av en sådan återkallelse.

För att uppfylla ångerfristen räcker det att du skickar meddelandet om ditt utnyttjande av ångerrätten innan ångerfristen löper ut.

Konsekvenser av återkallelse

Om du säger upp det här avtalet kommer vi att återbetala alla betalningar som erhållits från dig, inklusive leveranskostnader (förutom eventuella extra kostnader som uppstår genom att du väljer en annan leveransmetod än den billigaste standardleverans som vi erbjuder) som ska återbetalas omedelbart och senast inom fjorton dagar från den dag då vi mottog meddelandet om din uppsägning av detta avtal. För denna återbetalning använder vi samma betalningsmetod som du använde för den ursprungliga transaktionen, såvida inte något annat uttryckligen överenskommits med dig; under inga omständigheter kommer du att debiteras några avgifter till följd av denna återbetalning. Vi kan vägra återbetalning tills vi har fått tillbaka varorna eller tills du har visat att du har skickat tillbaka varan, beroende på vilket som inträffar först.

Du måste returnera eller överlämna varorna till oss omedelbart och i alla fall senast fjorton dagar från den dag då du meddelar oss om din uppsägning av detta avtal. Tidsfristen är uppfylld om du skickar varorna innan fjortondagarsperioden har gått ut.

Du står för de direkta kostnaderna för att returnera varorna.

Du ansvarar endast för eventuell värdeförlust på varan om denna värdeförlust beror på annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varans art, egenskaper och funktion.


Uteslutning eller för tidig utgång av ångerrätten

Ångerrätten gäller inte avtal om leverans av varor som snabbt kan förfalla eller vars utgångsdatum snabbt skulle överskridas.

Om inte annat avtalats finns det ingen ångerrätt för avtal om tillhandahållande av tjänster i samband med fritidsaktiviteter om det i avtalet föreskrivs ett specifikt datum eller en viss period för tillhandahållandet. Enligt denna är ångerrätt utesluten även för avtal som avser försäljning av biljetter till schemalagda fritidsevenemang.


Slut på återkallelse.

Kundservice

Vår kundtjänst finns tillgänglig för att svara på frågor, klagomål och invändningar på vardagar mellan 8:00 och 16:00

Telefon: +49-951-3017 8389
Fax: +49-951-3017 9009
E-post: info@bierothek.de

tillgängliga.

;